DLSA, Cuttack

Sl NoName of PLVAgeGenderEdu. Qual.Phone No.E-mail Id.Empanneled onEmpannelment expiring onEmpanneled with DLSA
1Kanchana Kar40YrsFCHSC889520349101.04.201831.03.2019DLSA
2Puspita Mohanty42YrsFB.A.9439940462puspitamohanty755@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
3Ratna Manjari Roul44YrsFB.A.865838359501.04.201831.03.2019DLSA
4Sarmistha Rani Nanda44YrsFB.A.9437123005sarmistharaninanda@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
5Nayana Biswal49Yrs.FCHSC943953848301.04.201831.03.2019DLSA
6Madhusmita Pattnaik44YrsFM.A707779793601.04.201831.03.2019DLSA
7Ranjita Behera24YrsFB.A.8596828194ranjitasarthak4@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
8Subhadra Surekha Mallick34YrsFM.A824902973001.04.201831.03.2019DLSA
9Suprava Swain21YrsFH.S.C.720586932501.04.201831.03.2019DLSA
10Tanusmita Nayak29YrsFCHSC737702394101.04.201831.03.2019DLSA
11Soumaya Bala Dash23YrsFB.A.774980052701.04.201831.03.2019DLSA
12Jayanti Panda43YrsFCHSC955607239901.04.201831.03.2019DLSA
13Priyadarsini Sahoo24YrsFB.Sc797872190001.04.201831.03.2019DLSA
14Banita Dalai31YrsFH.S.C.977610999301.04.201831.03.2019DLSA
15Sumita Pathak43YrsFCHSC985332163801.04.201831.03.2019DLSA
16Soumya Madhuri Swain22YrsFB.Sc876307105801.04.201831.03.2019DLSA
17Anupama Behera34YrsFB.A.889542041501.04.201831.03.2019DLSA
18Diptibala Jena27YrsFB.A.958308381101.04.201831.03.2019DLSA
19Madhuchhanda Ghadei42YrsFMSW700819476801.04.201831.03.2019DLSA
20Kalyani Sahani47YrsFH.S.C.737701907701.04.201831.03.2019DLSA
21Swarnalata Moharana34YrsFM.A9853532400missreeta675@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
22Ranima Mallick39YrsFCHSC9439498002/985320158001.04.201831.03.2019DLSA
23Sabita Rani Das @ Sahoo41YrsFB.A.876319619701.04.201831.03.2019DLSA
24Jharashree Das36YrsFB.A.824962122701.04.201831.03.2019DLSA
25Srabani Nayak30YrsFB.A.LLB9938447810srabaninayak95@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
26Bharati Sharma22YrsFLLB9040149886bharatisharma27.bs@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
27Debasmita Das32TrsFB.A.754080311001.04.201831.03.2019DLSA
28Kasturi Moharana23YrsFB.A,LLB904036030201.04.201831.03.2019DLSA
29Suchitra Mishra45YrsFM.A.LLB993864034501.04.201831.03.2019DLSA
30Kajal Kinner45YrsOthersH.S.C.832897894201.04.201831.03.2019DLSA
31Seetal Kinner (TG)33YrsOthersCHSC824964093001.04.201831.03.2019DLSA
32Tanushree Behera (TG)24YrsOtherH.S.C.912449307301.04.201831.03.2019DLSA
33Sony Kinner (TG)26YrsOthersH.S.C.809380107101.04.201831.03.2019DLSA
34Pratima Kinner (TG)24YrsOthersB.A.773598792801.04.201831.03.2019DLSA
35Elina Das (TG)22YrsOthersH.S.C.890822519601.04.201831.03.2019DLSA
36Sophia Kinner (TG)26YrsOthersH.S.C.969286096501.04.201831.03.2019DLSA
37Tulasi Kinner (TG)20YrsOtherH.S.C.965803455801.04.201831.03.2019DLSA
38Susmita Kinner (TG)33YrsOtherB.A.977782889601.04.201831.03.2019DLSA
39Monalisa Kinner (TG)35YrsOtherH.S.C.96684408601.04.201831.03.2019DLSA
40Tilottama Kinner (TG)43YrsOtherH.S.C.834297560201.04.201831.03.2019DLSA
41Menka Kinner (TG)40YrsOtherH.S.C.859884273001.04.201831.03.2019DLSA
42Priya Priyadarsini (TG)22YrsOtherH.S.C.750402926801.04.201831.03.2019DLSA
43Sunita Behera29YrsFB.A.977819998901.04.201831.03.2019DLSA
44Smayaprava SatpathyF943956238401.04.201831.03.2019DLSA
45Sabita Bhoi (Convict Circle Jail, Choudwar)F8 th01.04.201831.03.2019DLSA
46Nageswar Rao38YrsMCHSC943985490501.04.201831.03.2019DLSA
47Susil Kanta Swain23YrsMB.A.943930696201.04.201831.03.2019DLSA
48Deepak Ranjan Das28YrsMPG958338856101.04.201831.03.2019DLSA
49Basanta Ku. Nayak31YrsMCHSC943982595401.04.201831.03.2019DLSA
50Akshaya Ku. Sahoo52YrsMB Com943830056501.04.201831.03.2019DLSA
51Yudhisthir Moharana66YrsMM.A.943716352801.04.201831.03.2019DLSA
52Gangadhar Jena30YrsMCHSC993806312501.04.201831.03.2019DLSA
53Niranjan Patra38YrsMB.A.943741106101.04.201831.03.2019DLSA
54Jayaprakash Mohapatra35YrsMCHSC778808504601.04.201831.03.2019DLSA
55Surendra Kumar Sahoo49YrsMCHSC923882542601.04.201831.03.2019DLSA
56Baidyanath Behera29YrsMM.A.977824443401.04.201831.03.2019DLSA
57Ranjit Ku. Routray38YrsMH.S.C.993825860501.04.201831.03.2019DLSA
58Prasanta Ku. Das39YrsMB.A.943727316401.04.201831.03.2019DLSA
59Sagar Ojha24yrsMH.S.C.9124259300sagarojha47@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
60Jayachandra Brambhachari62YrsMB.A,LLB943712300001.04.201831.03.2019DLSA
61Nilakantha Sahoo22YrsMCHSC706476527001.04.201831.03.2019DLSA
62Krushna Ch. Samantray46YrsMP.G.8093173889krushnasamantaray.2009@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
63Tapan Ku. Sahoo38YrsMB.A.933821367901.04.201831.03.2019DLSA
64Lokanatha Satapathy38YrsMH.S.C.9040438886lokanathsathpathy656@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
65Gagan Bihari Jena45YrsMB.A.9438526511
9937165227
01.04.201831.03.2019DLSA
66Nihar Ranjan Das37YrsMM.Sc943838528501.04.201831.03.2019DLSA
67Satyaranjan Jena41YrsMM.A.9124447292/9124851158satyaranjan.147@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
68Ashok Ku. Gochhi35YrsMH.S.C.789473475601.04.201831.03.2019DLSA
69Purna Chandra Bhuyan55MM.A.9776503443pcbhuyan16@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
70Rajanikanta Nanda31YrsMB.A.LLB977625182401.04.201831.03.2019DLSA
71Shukaracharya Chowdhury24yrsMB.Sc700869071201.04.201831.03.2019DLSA
72Mahendra Sahoo48YrsMB.A.801861520601.04.201831.03.2019DLSA
73Tanamaya Panda44YrsMH.S.C.943775735801.04.201831.03.2019DLSA
74Manoranjan Jena53YrsMCHSC9937707880/986125022401.04.201831.03.2019DLSA
75Paresh Prasad Mohapatra39YrsMP.G9692490469/9438045082pareshmohapatra77@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
76Rajendra Ku. Dalai39YrsMB.A.789494935501.04.201831.03.2019DLSA
77Abinash Sethi27YrsMH.S.C.809398182301.04.201831.03.2019DLSA
78Premananda Swain34YrsMH.S.C.898470203001.04.201831.03.2019DLSA
79Sk. Ersad33YrsMCHSC765309852801.04.201831.03.2019DLSA
80Prasanta Ku. Acharya49YrsMCHSC943726934701.04.201831.03.2019DLSA
81Soubhagya Das20YrsMCHSC797827747001.04.201831.03.2019DLSA
82Narottam Das38YrsMB.A.985385329801.04.201831.03.2019DLSA
83Bibhuti Ku. Ray30YrsMH.S.C.9861197679bibhutikumarray@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
84Ajaya Chandra Parija52YrsMH.S.C.943714563801.04.201831.03.2019DLSA
85Anirudha Mohanty29YrsMB.A.977377191601.04.201831.03.2019DLSA
86Dambarudhar Sahoo46YrsMH.S.C.977789812601.04.201831.03.2019DLSA
87Nirmal Ku. Samal29YrsMB.A,LLB977817654201.04.201831.03.2019DLSA
88Dasarathi Behera52YrsMH.S.C.986172578101.04.201831.03.2019DLSA
89Abinash NayakMB.Sc.LLB9776870505abinashjitu143@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
90Kanhu Charan NayakMLLB8908356224kanhanayak46@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
91Bijay Ku. SwainMM.C.A.LLB8658960768I.bijay@gmail.com01.04.201831.03.2019DLSA
92Rohit SharmaMLLB904090222801.04.201831.03.2019DLSA
93Prakash Ku. Nayak35YrsMCHSC986116273401.04.201831.03.2019DLSA
94Ashok Ku. Samal51YrsMB.A.943927134201.04.201831.03.2019DLSA
95Somjeet Barik21YrsMH.S.C.809336361801.04.201831.03.2019DLSA
96Srikant Mohanty65YrsMM.A,LLB943720759601.04.201831.03.2019DLSA
97Akshaya Ku. Nayak58YrsMH.S.C.7504446650/750416476701.04.201831.03.2019DLSA
98Subash Chandra Jati47YrsMB.A.958395436901.04.201831.03.2019DLSA
99Bishnu Prasad Rout39YrsMCHSC933733531101.04.201831.03.2019DLSA
100Jayanta Ku. Swain42YrsMCHSC993731669701.04.201831.03.2019DLSA
101Durga Charana Mohanty41YrsMCHSC943787994001.04.201831.03.2019DLSA
102Prafulla MohantyMMJMC943906297801.04.201831.03.2019DLSA
103Rakesh Mallick26YrsMCHSC9777120277/707742669001.04.201831.03.2019DLSA
104Hemant Bindhani21YrsMH.S.C.865805629001.04.201831.03.2019DLSA
105Jagadish Hansdah20YrsMCHSC865846697901.04.201831.03.2019DLSA
106Damin Ku. Murmu29YrsMDiploma700834749201.04.201831.03.2019DLSA
107Saraswati Kisku28YrsFH.S.C.907867473801.04.201831.03.2019DLSA
108Dipti Ranjan Satpathy44YrsMB.A,LLB943982694901.04.201831.03.2019DLSA
109Satya Prasad Behera35YrsMB.Sc778793780401.04.201831.03.2019DLSA
110Sangram Kishor Dash22YrsMCHSC993866554501.04.201831.03.2019DLSA
111Prajna DasmohapatraFB.A,LLB943843917618.09.201817.09.2019DLSA
112Saswat AnuvavMB.A,LLB966813569518.09.201817.09.2019DLSA
113Shivendra PandeyMB.A,LLB97983063318.09.201817.09.2019DLSA
114Istuti KapoorFB.A,LLB639460137118.09.201817.09.2019DLSA
115Geeti Pragyan MohapatraFB.A,LLB943953974418.09.201817.09.2019DLSA
116Raju RamMB.A,LLB810746463018.09.201817.09.2019DLSA
117Ayush SharmaMB.A,LLB765386842518.09.201817.09.2019DLSA
118Bimbadhar Behera37YrsMH.S.C.955692252327.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
119Saloja Kumar Sahani20YrsMH.S.C.775100772627.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
120Pradosh Kumar Mohanty34YrsMC.H.S.E700894121627.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
121Jyoti Prakash Mohanty22YrsMB.A.768293249027.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
122Sidhanta Behera20YrsMC.H.S.E768297045827.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
123Anil Kumar Sahoo23YrsMB.A.977728991127.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
124Gyana Ranjan Sahoo26YrsMB.A.775181273627.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
125Patita Kumar Pradhan27YrsMB.A.890885584527.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
126Nirakar Swain26YrsMH.S.C.977623862127.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
127Sriram Das21YrsMC.H.S.E737722349627.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
128Balaram Behera40YrsMH.S.C.891729444927.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
129Dibyalochan Panda29YrsMB.A.955654542627.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
130Khulana Nayak32YrsFH.S.C.775109870327.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
131Sukanta Behera40YrsMB.A.801810479627.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
132NIRUPAMA SWAIN31YrsFH.S.C.848021283927.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
133Bijaya Kumar Parida52YrsMB.A.775083823227.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
134Prakash Kumar Behera50YrsMB.A.993785264427.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
135Bijayananda Rout22YrsMB.A.824909298827.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
136Subhrakanta Nayak35YrsMH.S.C.907848179527.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
137Balabhadra Sahoo26YrsMC.H.S.E907848179527.03.201826.03.2019Tlsc Athagarh
138Sanjit Gochhi24YrsMB.A.750487927328.03.201827.03.2019Tlsc Banki
139Prakash Ch.Sethi38YrsMH.S.C993701504628.03.201827.03.2019Tlsc Banki
140Pradhir Sethi41YrsMB.A.977682427728.03.201827.03.2019Tlsc Banki
141Ramesh Ch.Setha40YrsMH.S.C993774282228.03.201827.03.2019Tlsc Banki
142Bijaya Kanta Beura36YrsMH.S.C865821906028.03.201827.03.2019Tlsc Banki
143Sangita Rani Pal30YrsFB.A.909016070928.03.201827.03.2019Tlsc Banki
144Fakir Mohan Sethi52YrsMB.A.986139953328.03.201827.03.2019Tlsc Banki
145Sandhyarani Swain36YrsFC.H.S.C865816189428.03.201827.03.2019Tlsc Banki
146Manoj Ku. Mohapatra54YrsMM.Sc943731765928.03.201827.03.2019Tlsc Banki
147Sitaran Chatoi56YrsMH.S.C993732775628.03.201827.03.2019Tlsc Banki
148Basanti Mantri38YrsFC.H.S.C977740768828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
149Susanta Subudhi37YrsMH.S.C993778369428.03.201827.03.2019Tlsc Banki
150Manoj Ku.Das44YrsMB.A.765386660128.03.201827.03.2019Tlsc Banki
151Abhimanyu Sahoo41YrsMB.A.993827523828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
152Kalyani Dei38YrsFB.A.943752059628.03.201827.03.2019Tlsc Banki
153Birendra Kumar Barad47YrsMH.S.C993711592728.03.201827.03.2019Tlsc Banki
154Duryadhan Pradhan26YrsMB.A.993813645328.03.201827.03.2019Tlsc Banki
155Biranchi Narayan Nayak 35YrsMB.A.993822897728.03.201827.03.2019Tlsc Banki
156Pabitra Mohan Parida49YrsMM.A.993713435528.03.201827.03.2019Tlsc Banki
157Puspalata Debata35YrsFH.S.C738137763828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
158Binodini Samantra46YrsFB.A.934814632828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
159Biswanath Bal35YrsMH.S.C993769141228.03.201827.03.2019Tlsc Banki
160Ranjan Ku. Mohapatra44YrsMB.A.986161087528.03.201827.03.2019Tlsc Banki
161Prasanta Ku. Sethi43YrsMH.S.C966854069828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
162Ramesh Ch.Senapati45YrsMB.A.993819578828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
163Abadhesh Pradhan41YrsMH.S.C732593150028.03.201827.03.2019Tlsc Banki
164Purna Ch. Sahoo42YrsMB.Com955601909428.03.201827.03.2019Tlsc Banki
165Kulamani Balabantaray42YrsMH.S.C977618799928.03.201827.03.2019Tlsc Banki
166Nabaghana Sethi44YrsMH.S.C993875755428.03.201827.03.2019Tlsc Banki
167Rasmita Jena47YrsFH.S.C827005808828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
168Rajkishore Mohanty43YrsMB.A.933757334128.03.201827.03.2019Tlsc Banki
169Bishnu Prasad Pradhan41YrsMH.S.C848074440128.03.201827.03.2019Tlsc Banki
170Swarnalata Moharana32YrsFH.S.C958326075028.03.201827.03.2019Tlsc Banki
171Ranubala Pradhan39YrsFC.H.S.C832778373028.03.201827.03.2019Tlsc Banki
172Anita Panda36YrsFH.S.C749368628428.03.201827.03.2019Tlsc Banki
173Dhruba Ch.Sahoo41YrsMH.S.C844074271728.03.201827.03.2019Tlsc Banki
174Sasmita Pradhan39YrsFH.S.C943880474828.03.201827.03.2019Tlsc Banki
175Mamata Nayak25YrsFB.A.760591792728.03.201827.03.2019Tlsc Banki
176Radhashyam Mantry32YrsMH.S.C743706607228.03.201827.03.2019Tlsc Banki
177Srinibash Gochi29YrsMH.S.C977774897128.03.201827.03.2019Tlsc Banki
178Debiprasad Parida26YrsMDiploma797822112428.03.201827.03.2019Tlsc Banki
179Dr. Madhusmita Pati55YrsFMA, PHD986122922429.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
180Kshirotama Nanda50YrsFBA, B.Ed943880974529.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
181Suchismita Behera45YrsFBA889587657429.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
182Santoshi Nayak46YrsFBA943903553729.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
183Smrutipriya Singh42YrsFBA943906272929.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
184Bharati Prava Swain39YrsFBA943736256329.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
185Sradhanjali Nanda51YrsFBA876363744329.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
186Rashmirekha Lenka46YrsFBA943760228029.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
187Sandhyarani Mohanty42YrsFHSC876351818129.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
188Rekha Routray48YrsFCHSE993800037529.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
189Sasmita Mohapatra47YrsFHSC907891383929.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
190Sasmita Das46YrsFHSC993898354429.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
191Bhabani Bhatacharya44YrsFBA911454536329.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
192Mita Mallick41YrsFHSC965827442629.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
193Bidyutprava Sahoo42YrsFBA943751078129.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
194Promod Kumar Nayak50YrsMMA 943863110329.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
195Kamala kanta Das42YrsMM.Com943767311329.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
196Ajay Kumar Sethy46YrsMHSC865802434129.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
197Purusottam Jena48YrsMHSC977746238529.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
198Alekha Prasad Swain41YrsMBA955629930029.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
199Patita Paban Das58YrsMHSC801895605229.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
200Pradipta Kishore Jena50YrsMHSC993818150629.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
201Karunakar Rout46YrsMHSC833889090729.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
202Bishnu Prasad Rath48YrsMHSC965815525129.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
203Subash Chandra Mallick51YrsMHSC943792844129.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
204Pradipta Kumar Mohapatra49YrsMMA889501237129.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
205Prasana Kumar Sahoo48YrsMHSC943722051229.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
206Sudhirkanta Swain42YrsMHSC737789029629.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
207Alok Kumar Nayak41YrsMBA780927413829.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
208Shibananda Mallick49YrsMBA737749323529.03.201828.03.2019TLSC, Salipur
209Siddik Ahemad Khan40YrsMHSC7750962982_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
210Soreya Sultana19YrsFCHSE9937021125_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
211Rejia Sultana25YrsFHSC9178361920_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
212Amjad Khan40YrsMHSC8457074278_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
213M.D. Fazle Raheman37YrsMBA8594872716_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
214Yahiya Khan20YrsMCHSE7064565458_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
215Karim Khan23YrsMCHSE7377433021_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
216Julkar Nain22YrsFCHSE9078458940_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
217Patita Naik25YrsMCHSE7077679583_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
218Amtul Raheman25YrsMHSC9938393555_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
219Monalisa Begum23YrsFH.SC7605906886_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
220Lijarani Sahoo22YrsFB.A7064370181_19.03.201827.03.2019TLSC Tigiria
221Bhagirathi Rana45YrsMM.A9937874461brana3301@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
222Ramakrushna Subudhi42YrsMI.A8018774836N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
223Trilochan Sena47YrsMB.A9937734160trilochansena60@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
224Madhusmita Patasani39YrsFB.A9938983910N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
225Sukanti Behera41YrsFI.A9556222560sukantibehera1978@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
226Naba ksihore Behera48YrsMI.A9556888534N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
227Sudhakar Routa42YrsMB.A7894549303N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
228Satyananda Sahu45YrsMI.A9861608754satyanandasahu987@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
229Rama Narayan Bhanja42YrsMI.A8093103354rbhanja1976@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
230Debabrata Manas Ku. Mansingh41YrsMB.A9937760082mansinghdmu@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
231Nirupama Malik43YrsFI.A9938459656N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
232Debananda Das41YrsMMatriculation9938558843N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
233Prakash Kumar Swain41YrsMMatriculation9938153120N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
234Bikaram Keshari Barala43YrsMI.A9937507891N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
235Snigdha Rani Rout36YrsFB.A7735355400N.A28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
236Susanta Kuamr Jena38YrsMMatriculation9778807651kalyaniclubgalpur@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
237Naba Kishore Panda48YrsMMatriculation9938468299nabapanda03@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
238Bankanidhi Maharana48YrsMMatriculation6370983367bankanidhigutu@gmail.com28.3.1827.3.19Tlsc Baramba
239Annapurna Behera42 YrsFB.A943754838902.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
240Priyambada Panda39 YrsFBA943705185902.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
241Manmohan Sahoo58 YrsMHSC789415050802.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
242Sanjay Kumar Pattanayak46 YrsMBA943813959602.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
243Sasmita Mishra38 YrsFBA993769172202.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
244Sudhiranjan Mohapatra49 YrsMHSC966833430302.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
245Saroj Kumar Sahoo47 YrsMBA966836658702.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
246Bichitra Pradhan19 YrsMCHSE811494934602.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
247Gitarani Rout40 YrsFBA737775238402.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur
248Prakash Chandra Swain39 YrsMBA917852518402.04.201801.04.2019Tlsc Narsinghpur